Aankopen van energie in een volatiele markt

Datum en tijdstip:
2018-01-23T00:00:00 2018-01-24T00:00:00
Locatie:
BluePoint Antwerpen
Adres:
Filip Williotstraat 9
2600 Berchem
Aanmeldperiode:

De opleiding “Aankopen van energie” bestaat uit vier onderdelen die een volleerde energieaankoper van je maken.

Om energie te kunnen aankopen moet je de markt eerst en vooral begrijpen. Daarom starten we met het bekijken van de marktwerking: de verschillende leveranciers, de trends op zowel de gas- als de elektriciteitsmarkt en de invloed van deze ontwikkelingen op de prijzen.

Vervolgens focussen we op de energieprijzen zelf. We bekijken die eerst vanuit een technisch perspectief. We gaan na hoe de gas- en elektriciteitsprijzen opgebouwd zijn, wat de verschillende elementen zijn en vooral welke hiervan onderhandelbaar zijn. Natuurlijk is ook de prijsdynamiek belangrijk:

  • Wat zijn de externe costdrivers van de energieprijzen en wat is hun impact?
  • Hoe anticipeer je als inkoper op de prijsvolatiliteit en marktwijzigingen en welke financiële instrumenten heb je hiervoor ter beschikking?

Naast het begrijpen van de markt en het inzicht in de prijzen heb je vooral ook een duidelijk te volgen richting nodig, meerbepaald een aankoopstrategie. We bekijken hoe je die kan opstellen en welke strategie bij jouw bedrijf past. We gaan ook dieper in op selecteren van je leverancier, de verschillende prijsmechanismes, de onderhandelingsmogelijkheden gebaseerd op je profiel en het implementeren van risk management. Of misschien wil je wel zelf energie produceren?

Tenslotte bekijken we de verschillende contractvormen. Zo zijn er contracten met vaste prijs en vaste afname, contracten met piek- en dalafname, maand- of jaarcontracten, multisite contracten, contracten met gedeeltelijk eigen productie, contracten met take or pay clausules... En hoe ontwar je die clickformule in je contract eigenlijk?

Doelgroep

Deze tweedaagse opleiding richt zich energie aankopers, energiemanagers, inkoopmanagers, facility managers, supply chain managers, general managers, ...