Douane: Indeling van goederen. Tarificatie en Classificatie

Datum en tijdstip:
2021-12-02T00:00:00 2021-12-09T00:00:00
Locatie:
ONLINE TRAINING
Adres:


Aanmeldperiode:

De correcte indeling van goederen in de Gecombineerde Nomenclatuur is een must. Deze indeling heeft niet enkel haar belang voor douanedoeleinden (o.a. de bepaling van het correcte bedrag aan invoerrechten), maar speelt eveneens een belangrijke rol op een aantal gerelateerde domeinen.
Een goede beheersing van de regels die rond de indeling van goederen gelden, zal u in staat stellen de ingaande en uitgaande goederenstromen op een correcte wijze te behandelen.

Doelgroep

De opleiding is een aanrader voor eenieder die vanuit zijn praktijk bij de indeling van goederen is betrokken of ermee te maken zal krijgen.

Tijdens deze opleiding wordt ingegaan op de te volgen methodologie voor indeling van goederen in de douanenomenclatuur, en op de commerciële en fiscale impact van deze indeling.

In dit licht biedt de opleiding een overzicht van de basisbeginselen inzake classificatie, en wordt vanuit praktisch oogpunt gekeken naar een aantal belangrijke aspecten zoals de bronnen voor classificatie, de bij indeling te hanteren basisbeginselen, de principes inzake specifieke goederen zoals sets, wisselstukken, verpakkingsmiddelen, etc.

Volgende thema’s komen aan bod:

 • Wat is het belang, de impact en het risico verbonden aan de indeling van goederen?
 • Waar vind ik de indeling van goederen terug?
 • Hoe ga ik te werk?
 • Waar dien ik in het bijzonder op te letten?
 • Wat zijn de voor mijn goederen relevante indelingscriteria?
 • Welke bronnen bestaan er om mij bij de indeling te helpen?
 • Is het verstandig de goederencode aan derden te vragen / mee te delen?
 • Kan ik zekerheid omtrent mijn goederencode bekomen?
 • Hoe vraag ik een BTI aan, en is dit aangewezen?
 • Wat indien de Administratie of mijn klant het niet eens is met de gehanteerde indeling?
 • Praktijkcases en oefeningen