Certificaat Inkoop Management (PI-2)

Het opleidingsprogramma Inkoop Management & Strategie bereidt voor op het VIB-certificaat PI-2. Dit certificaat PI-2 garandeert dat de opleiding voldoet aan de normen, die werden vastgelegd door de internationale organisatie IFPSM (International Federation of Purchasing and Supply Management), als de vereiste kennis en vaardigheden voor inkopen op strategisch niveau en inkoopmanagement.

Om het certificaat Inkoopmangement te behalen dien je examen af te leggen door het uitwerken en verdedigen van cases en een scriptie voor de examenjury.

  • Voor het uitwerken van de cases krijg je een opgave ongeveer een maand voor het examen, zodat je deze grondig kan voorbereiden en presenteren. Je mag hierbij gebruik maken van documentatie en vakliteratuur.
  • De scriptie moet een toepassing vormen van de leerstof in jouw dagelijkse praktijksituatie. Deze scriptie kan je verdedigen tijdens een examensessie naar keuze; het volledige traject van de certificatie moet wel beëindigd zijn binnen 3 jaar na de start van de opleiding.
  • Je kan het examen van de cases eerst afleggen en tijdens een volgende examensessie de scriptie verdedigen.
  • Om te slagen moet je op de case en op de scriptie in totaal minimum 60% behalen. Indien je niet slaagt voor één van de onderdelen is er de mogelijkheid tot herkansing via deelname aan een volgende zittijd in het lopende cursusjaar of later. Dit tot drie jaar na het starten van de opleiding.

Per jaar worden 2 examensessies georganiseerd en je bepaalt zelf wanneer je examen wil afleggen. De examens worden overdag georganiseerd op 1 centrale locatie (in Antwerpen). Je wordt tijdig verwittigd van het tijdstip en de locatie waar de proeven doorgaan, zodat je kunt inschrijven.

De eerste deelname aan het examen is inbegrepen in de cursusprijs. Bij niet-slagen betaal je 75 euro per herkansing.

Ook niet-cursisten kunnen deelnemen aan de certificatieproeven – zij betalen 850 euro (+BTW) per examen (inclusief syllabus).