Certificaat Tactisch Inkoper (PI-1)

Het VIB-certificaat Tactisch Inkoper garandeert dat de houder beschikt over de vereiste kennis en vaardigheden voor het professioneel inkopen op tactisch niveau, zoals deze werden vastgelegd in de normen van de internationale organisatie IFPSM (International Federation of Purchasing and Supply Management).

Per jaar worden 2 examensessies georganiseerd en je bepaalt zelf wanneer je examen wil afleggen en over welke modules.
De examens worden overdag georganiseerd op 1 centrale locatie (in Antwerpen). Je wordt tijdig verwittigd van het tijdstip en de locatie waar de proeven doorgaan, zodat je kunt inschrijven.

Deelname aan het examen is gratis voor cursisten die (één van) de VIB-opleidingen gevolgd hebben van het niveau Inkoop-Tactisch.
Het examen bestaat uit een schriftelijke proef met cases die je moet oplossen. Je mag cursussen of handboeken gebruiken tijdens het beantwoorden van de vragen.
Om te slagen moet je minimum 60% halen op alle onderdelen. Bij niet-slagen kan je opnieuw deelnemen tijdens een andere examensessie, dan betaal je 75 euro per herkansing.
Om het VIB-certificaat Tactisch Inkoper te behalen moet je over alle modules examen afgelegd hebben en geslaagd zijn, binnen 3 jaar na de start van de opleiding.

Ook niet-cursisten kunnen deelnemen aan de certificatieproeven – zij betalen 550 euro (+BTW) per examen (inclusief syllabus).

Terug naar cyclus