Masterclass Inkopen met Duurzame Impact

Duurzaamheid is een belangrijke strategische keuze die bedrijven (moeten) maken, enerzijds om zelf te overleven, maar ook omwille van hun verantwoordelijkheid t.o.v. de samenleving en het milieu. Inkoop is het krachtigste instrument om duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren in alle bedrijfsprocessen. Duurzaam inkopen zet de inkoopfunctie strategisch op de kaart. Het vereist echter een ommezwaai in het denken over aankoop: andere doelstellingen, andere processen en een integrale aanpak. VIB organiseert daarom samen met CSR Campus deze MasterClass Inkopen met Duurzame Impact

Doelgroep
Deze opleiding richt zich tot inkopers die de duurzaamheidsdoelstellingen van hun bedrijf willen omzetten in een integrale inkoopstrategie.

PROGRAMMA

De MasterClass Inkopen met Duurzame Impact bestaat uit 4 modules:
1. Starten met duurzaam inkopen
2. Succesvolle strategieën voor duurzaam inkopen
3. Toolbox voor duurzaam inkopen
4. 10x sneller door inspiratie en best practices

Je kan je inschrijven voor de volledige cyclus (4 modules) of je kan de modules ook apart volgen.

Leerdoelen
Na het volgen van deze MasterClass Inkopen met Duurzame Impact

  • heb je inzicht in de diverse aspecten van duurzaam inkopen
  • kan je een duurzame inkoopstrategie uitstippelen voor jouw bedrijf
  • ben je vertrouwd met labels, normen, regelgeving en managementsystemen
  • kan je de business case voor duurzaam inkopen onderbouwen met TCO en LCC
  • kan je starten met een concreet duurzaam inkoopproject
Binnenkort digitaal!