Productiemanagement

Voor een vlot en lean productieproces is een goede planning van capaciteit en resources van primordiaal belang. Tijdens deze opleiding leer je de verschillende planningsmethodieken kennen met hun voor- en nadelen.

Doelgroep

Deze opleiding richt zich tot:

 • Middle managers verantwoordelijk voor een gedeelte van het logistieke proces: transport managers, inventory managers, warehouse managers, IT-managers voor de logistieke functie, middle managers in het productieproces, etc. die willen evolueren naar een integrale aanpak van de logistiek in hun bedrijf;
 • Senior managers, actief in andere bedrijfsprocessen, die willen doorgroeien naar de logistiek.

PROGRAMMA

Sessie 1: Introductie

 • Rol en doel van de verschillende soorten productieprocessen
 • Push-, pull- en push-pull-systemen
 • Casematige benadering Pert Planning en het Kritieke Pad
 • Opbouw van een manufacturing planning and control system

Sessie 2: Planning van Materiaal en Capaciteit

 • Belang van een Bill of Material, routing en inventory binnen het planningsgebeuren
 • Praktische materiaalbehoeftenplanning (MRP I)
 • Capaciteitsbenutting
 • Planning tegen eindige en oneindige capaciteit

Sessie 3: Lean Productiemanagement

 • Basisprincipes van lean-concept binnen productie
 • CRP (Capacity Requirement Planning) (labor/machine)
 • Backward en forward scheduling, bottleneck scheduling
 • Prioriteitsregels
 • Shop floor control en het dynamisch prioriteiten management
 • Planningscyclus en -technieken

Sessie 4: Productie 4.0

 • Optimalisatie van de goederenstroom
 • Invloed van digitale transformatie op productie
 • Principes productie 4.0
 • JIT, meer dan alleen ‘zero inventory’
 • Reactiviteit binnen productie
 • Robotica, automatisatie, 3D
 • Big Data en loT
Geen data voor 2020