deze banner is het

STREAM C - FUTURE-PROOF SUPPLY CHAINS

14u00

From S&OP to strategy-driven IBP

The mission of supply chain management is to balance the supply chain triangle, the struggle between sales (service oriented), operations (cost) and finance (cash). We need to understand the link to finance in optimizing the shareholder value,  and the link to strategy, as different strategies require a different balance in the triangle.

Bram Desmet, CEO & Managing Director, Solventure

14u30

Dreigt de Amazonisering van de Logistiek?

Verzendingen worden alsmaar kleiner en frequenter, mede onder impuls van de e-commerce. Dit fenomeen zet zich door in de hele supply chain met toenemende capaciteitstekorten als ongunstig gevolg. De huidige logistieke verdienmodellen zijn niet in staat om de vullingsgraad van de bestaande capaciteit te verbeteren en de vraag naar extra capaciteit blijft toenemen. Het Physical Internet wordt steeds nadrukkelijker naar voren geschoven als het toekomstig business model voor de logistiek. Ondertussen is er bij de internetgiganten, zoals Amazon, een gedaanteverwisseling aan de gang. Hun ambitie is om ook de grootste logistieke dienstverleners te worden en aldus best geplaatst te zijn om zelf het Physical Internet te implementeren…

Alex Van Breedam, CEO, TRI-Vizor

15u00 Koffiepauze
15u30

People in the Driverless Supply Chain

Een Supply Chain die autonoom loopt zonder ingreep van menselijk handelen...feit of toekomstmuziek? Is een menselijk operator nodig voor elke supply chain beslissing? Zullen we in een nabij toekomst van real-time informatie en artificiële intelligentie kunnen overwegen om de supply chain te laten sturen door automaten?
In welke gevallen heeft de kennis van de planner dan nog waarde? Hoe verandert zijn of haar functie wanneer robots een steeds groter deel van het werk overnemen? Hoe zorgen we ervoor dat deze evolutie geen bedreiging vormt maar een kans biedt om supply chain functies boeiender en waardevoller te maken? Hoe begeleiden we de mensen in onze supply chains in hun evolutie naar datawetenschapper, networker of leider?
In deze inspirerende presentatie zal besproken worden dat de Driverless Supply Chain niet een keuze is tussen de mens en het algoritme, maar dat het een ingrijpende verandering voor beiden kan zijn.

Luc Baetens, Partner & Lead Link European Industry practice, Möbius

16u00

Digital Supply Chain Twins

Een aantal recente technologische innovaties zorgen voor een disruptieve shift in supply chain management.  Je kan nu redelijk gemakkelijk grote hoeveelheden data van verschillende bronnen combineren en visualiseren. En in-memory applicaties en krachtige SC design platformen hebben ervoor gezorgd dat de achteruitkijkspiegel van logistiek erg krachtig is geworden.  Maar achteruitkijken is niet genoeg.  Voor een goede end-to-end supply chain samenwerking moet je ook een zicht krijgen op de toekomst.  Daarvoor kunnen we Data Lakes en Streaming Analytics gebruiken. Dankzij die technologie kunnen we Digital Twins creëren, een virtuele representatie van de werkelijkheid voor real-time simulaties.

Kevin Onderbeke, Supply Chain Solutions, Ahlers

 

inschrijven zonder achtergrond plenaire sessie rood zonder achtergrond stream a rood zonder achtergrond stream b rood zonder achtergrond
stream c rood met rand stream d rood zonder achtergrond stream e rood zonder achtergrond stream f rood zonder achtergrond