deze banner is het

8u30 Onthaal
9u30 Welkom - Jos Marinus, Voorzitter VIB
9u35

De wereldwijde Oorlog om Grondstoffen – nefast voor toekomstige generaties

De stuwende krachten achter de exponentieel gestegen vraag naar grondstoffen zijn de bevolkingsgroei, verstedelijking en doorgedreven consumptie. Er is echter nog een driver: de keuze voor een CO2-arme samenleving. De nieuwe technologieën voor o.a. hernieuwbare energie gebruiken schaarse grondstoffen zoals zeldzame (aard)metalen, biomassa en zand. De bevoorradingszekerheid van het grondstoffenarme Europa komt in het gedrang. Vooral China maakt de Westerse wereld afhankelijk. Er is becijferd dat het aantal “kritieke” grondstoffen voor Europa tegen de 50 aanloopt. Wat moet er gebeuren?

Bernard Mazijn, Afgevaardigd Bestuurder Instituut voor Duurzame Ontwikkeling Brugge en Visiting professor Universiteit Gent

10u10

Ready or not?  Wat mensen vandaag nodig hebben om goesting te krijgen voor de toekomst

We moeten goesting krijgen als we naar de toekomst kijken.  En niet verkrampen omdat we denken dat die complex en chaotisch wordt. Er is niet één toekomst – er zijn er meerdere en ze bieden zoveel mogelijkheden voor elk bedrijf. Grijp die mogelijkheden, want wie niets doet verdwijnt. Waar het vooral op aankomt is flexibiliteit.  Want mensen zullen in de toekomst samen moeten werken met diverse leeftijden, diverse origines, diverse culturen, en dat nog in combinatie met de steeds versnellende innovatie. Dus naast IQ en EQ hebben we nu ook behoefte aan AQ: adaptability quotient

Tom Palmaerts, Managing Partner Trendwolves, Trendwatcher en Futurist

10u50 Koffiepauze
11u20

How AI and deep learning help to solve the world’s problems

At Robovision, we believe the future is now. There are just not enough people to solve all the world’s problems, but powerful AI tools and gigantic computational resources can now help us to create a better world. During this talk, Jonathan Berte, the founder of Robovision, will take you on a journey on what Artificial Intelligence means and why now is the time to start applying it. He will explain what Deep Learning can already offer today by showing concrete use cases in your industry. 

Jonathan Berte, CEO-founder Robovision.ai, ondernemer en innovator

12u00

De PI-factor; hoe ververs ik mezelf?

Al jaren hebben we de mond vol van ‘veranderen’ en ‘innoveren’. Het lijkt wel voor ieder bedrijf een must om “innovatie” hoog in het vaandel te voeren. De mens is meestal onterecht de laatste schakel in zo’n omschakelingsproces. Nochtans beweren geluksprofessoren dat het bewust opzoeken van vernieuwing en verandering deels het geluk van de mens mee in de hand werkt.

De komende 30 jaar zullen meer mensen een hoger diploma halen dan sinds het begin van de mensheid. Zullen de diploma’s en axioma’s uit ons verleden nog garant kunnen staan voor onze toekomst, laat staan voor “werk” ?

Precies de onvoorspelbaarheid van die toekomst noopt ons op zoek te gaan naar andere vormen van intelligentie en naar een continue persoonlijke innovatie.

Roel van de Wiele, Entertrainer, Personal Coach, Gastdocent, Atlas Business Training

12u30 Trekking winnaars van de geschenken voor vroege inschrijvers
12u35 Walking Lunch & netwerking op de beursvloer

 

inschrijven zonder achtergrond plenaire sessie rood met rand stream a rood zonder achtergrond stream b rood zonder achtergrond
stream c rood zonder achtergrond stream d rood zonder achtergrond stream e rood zonder achtergrond stream f rood zonder achtergrond