Jeroen Van de Broek, Managing Director bij Campina

(door Enabling Procurement)

Jeroen Van de Broek werkt sinds kort opnieuw in België. Hij heeft de rol van Managing Director Belgium voor FrieslandCampina op zich genomen. Hij bracht voordien een dikke twee jaar door bij FrieslandCampina in Nederland. Daar vervulde hij verschillende rollen in de aankoop-organisatie, als director Business Procurement Consumer Products EMEA en later als Global Procurement Director/CPO. Van de Broek was voordien consultant bij BCG (Brussel, New York, en Australie) en assortimentsdirecteur bij Maxeda (Brico en Plan-It).

Jeroen voelde zich aangetrokken tot het verhaal van FrieslandCampina. “Voor mij is het van belang dat het om een globaal bedrijf gaat waar ik mogelijkheden vind om mijn carrière verder te ontwikkelen. Ik had wel van het bedrijf gehoord, maar kende het niet echt. Ik deed een korte rondvraag in mijn netwerk en kreeg alleen maar positieve feedback. Dat stelde me dus wel gerust en intrigeerde me. FrieslandCampina is ook eigendom van een coöperatie, Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. met leden in Nederland, België en Duitsland. Dat gegeven vond ik interessant.”

FrieslandCampina is inderdaad in verschillende opzichten een opmerkelijk bedrijf. Het is één van die wereldspelers die bij het grote publiek minder bekend is. Het bedrijf haalt een wereldwijde omzet van € 11.6 miljard, is aanwezig in 34 landen en telt bijna 25000 werknemers.

Veel merken van FrieslandCampina zijn  wel erg bekend in Belgie. Naast Campina zuivelproducten kennen velen Cécémel, Fristi, Joyvalle, Nutroma, Debic, Lattiz en andere merken van de groep. “Ons bedrijf wil resultaten in een context die positief is voor de wereld. De coöperatieve visie is een langere termijnvisie. Voor mezelf was dat een nuttige aanvulling op vorige rollen die ik had bij bedrijven met aandeelhouders met een kortere termijnvisie. De aandeelhouders van FrieslandCampina zijn boeren, ze zijn zelf bedrijfsleiders en zijn het gewoon beslissingen te nemen. Ze eisen zeker cijfers en resultaten, maar hebben ook de lange termijn visie, dat er iets moet worden doorgegeven aan de volgende generatie.”

FrieslandCampinais bezig met sustainable ondernemen en vraagt zich af hoe FrieslandCampina een positieve rol in de maatschappij kan opnemen. “Er wordt veel geïnvesteerd in fundamenteel onderzoek, dat niet noodzakelijk onmiddellijk rendeert in de volgende 5 jaren. Bij beslissingen over het CAPEX budget, is de langetermijnvisie van belang en niet enkel de heel korte termijn. We bouwen wel uiteraard een business case en de  rate of return wordt gemeten, maar het perspectief blijft steeds de lange termijn. Zo werken we op dit moment aan de best mogelijke manier om het  CO2-gehalte in de producten te verminderen. Dat geldt bij FrieslandCampina als een business KPI en als factor in de investeringen. Het is net als RoI en terugbetaaltermijn van de investering een belangrijke factor bij de beslissingsname.

Bij de aankomst van Jeroen had FrieslandCampina plannen met de procurement afdeling. Dat was ook een deel van de reden waarom hij overstapte. Het bedrijf was net door een integratiefase gegaan na verschillende overnames en samenvoegingen van inkoopteams en had besparingen en synergiëen gevonden door middel van versterkte samenwerking. De pertinente vraag op dat moment was dus eerder: wat komt na de besparingen?

Het antwoord van FrieslandCampina was om te bekijken waar procurement meer zou kunnen doen voor het bedrijf en zijn stakeholders, ‘beyond savings’: “We wilden ervoor zorgen dat we, samen met de leveranciers, aantoonbare waardeontwikkeling konden genereren in een programma met impact op het hele bedrijf. Dat was waar ik mijn rol als procurement director dadelijk zag. Procurement werd nu samen met de leveranciers verantwoordelijk voor het zorgen voor contingency plannen, het verbeteren van onze sustainability als bedrijf en ook voor integraal kwaliteitsmanagement van de producten, natuurlijk nog steeds naast een scherpe prijs.”

Dit was een flinke koerscorrectie - het aankoopteam was bij de komst van Jeroen enorm gefocust op deals maken en savings genereren en was in eerste instantie niet zo overtuigd van de meer holistische aanpak. Ze  waren bang dat het een soft verhaal zou worden en stelden de nieuwe aanpak in vraag.

Het was duidelijk dat de eigen organisatie de eerste was die overtuigd moest worden. Jeroen zag als kern van zijn eerste taak dus vooral het bouwen van het verhaal van procurement binnen FrieslandCampina, samen met andere stakeholders in het bedrijf. “Als we dit willen doen, moeten we tijd creëren voor het team, door het verminderen van inspanning in administratieve opvolging en processen. Ik zag een mogelijkheid om dit te realiseren, door een doorgedreven programma in digitalisering. We hebben dus ons gehele ‘Source to Pay’proces  geautomatiseerd. Voor echte administratieve handelingen die nog steeds manueel moeten gebeuren, hebben we een shared service center opgezet  -  met de doelstelling om ook te standardiseren

“Zoals bij vele bedrijven, ondervonden wij ook, dat de tijd die we hieraan hebben besteed en de challenges die je tegenkomt in het moderniseren en standaardiseren groter waren dan verwacht. Het is een zeer interessante oefening; je bent echt bezig aan de machinerie van het bedrijf, samen met de andere functies: processen en systemen, finance, en ook een “process transformation groep”. Jeroen zag zich in de S2P-digitalisatie in de rol van challenger, die pushte voor een snellere omzetting. “Het ging trager dan ik had verwacht. Ik was meer gewoon aan een aanpak met een pilot waarin dingen al in de praktijk worden uitgeprobeerd, de gebreken eruit gehaald en uitgerold naar de rest van het netwerk. Bij een productiebedrijf gaat het gewoon trager omwille van het productieproces dat veel langer is dan in de distributie en waar het lastiger bleek een uniforme aanpak te doen werken.”

Jeroen Van de Broek

 

Na het team te hebben overtuigd van de noodzaak om “verder te gaan kijken dan de volgende deal,” voelde men zich bij FrieslandCampina klaar om het gesprek met de leveranciersbasis aan te gaan – na dit met de andere actoren bij FrieslandCampina te hebben afgestemd. “We hadden een aantal objectieven vastgelegd, in samenspraak met de rest van de business en hebben die geformaliseerd in onze FrieslandCampina procurement KPI matrix, waarin behalve kostenbesparingen ook andere added value factoren worden meegenomen.”

Dit is iets wat Jeroen altijd heeft gedaan: commercieel samenwerken met de andere poten van de bedrijven waar hij actief was. “Door ons programma ‘Source For the Stars’, gingen we meerwaarde leveren aan de business. Daarvoor moet je natuurlijk weten en meten wat de business wil, zodat jij als procurement kan meten op welke manier je KPI’s bijdragen aan het succes van de business. Finance begrijpt ook dat procurement wil focussen op wat de business van belang vindt en dit stelt ons in staat onze objectieven voortdurend met de business af te stemmen.” Hoe gebeurt dit dan concreet? Jeroen legt verder uit: “Bijvoorbeeld, in een onderhandeling met een leverancier, gaan we misschien in de eerste plaats op zoek naar de kostensaving, maar we trekken ook de kaart van de leveranciersontwikkeling richting kwaliteit en innovatie. Ik wilde bereiken dat procurement opnieuw dichter bij de business staat. We merken ook dat we nu veel vroeger door onze collega’s betrokken worden bij elke actie die potentieel een uitwerking kan hebben op procurement of waar procurement waarde kan toevoegen. Procurement is niet meer zo’n externe entiteit die op zichzelf bedenkt waar het voor de rest van het bedrijf moet tussenkomen. Het loopt allemaal veel gecoördineerder nu. Daaraan zie ik dat de mayonaise begint te pakken.”

De aanpak bij FrieslandCampina procurement werd dus breder opgezet en de band met de business units met elk hun eigen specificiteit en verwachtingen werd veel sterker aangehaald. “Op vraag van de business units, werken we nu heel sterk op supplier performance en relationship management (SRM). We hebben een focus op de top 100 uiteraard en met hen gaan we de balanced score card aanpak uitwerken, waarin kost, kwaliteit, sustainability en innovatie worden opgevolgd en in specifieke actieplannen verbeterd. In het tweede segment, ons “peloton”, de top 1000, zullen we de performance nu ook veel beter opvolgen en pushen we voor verbeteringen. Op dit moment wordt het proces nog strakker getrokken, richting finance, zodat verbeterplannen en besparingen die procurement met de leveranciersbasis ontwikkelt, door finance, vanaf het begin, goed begrepen en gevalideerd.

Dit soort van verbreding van focus en professionalisering van de aankoops-aanpak, de structuur, de inbedding van het aankoopgebeuren in de set up van de business in het algemeen, is iets wat we bij vele van onze klanten zien. Ik vraag Jeroen dan ook op welk moment het in zijn beleving het meest kritisch was en of het eventueel ook fout had kunnen lopen? “In het begin was er een moeilijk moment. De administratieve last ging niet weg van vandaag op morgen. We vroegen  onze mensen dus om on-top het ‘Source for the Stars” programma te realiseren. Ik moest de aankopers en de business units min of meer gelijklopend overtuigen. De stap om breder te werken werd wel goed onthaald. Nu het programma een jaar echt bezig is, is de overtuiging enorm gegroeid en we kunnen zeggen dat de bulk van de groep echt mee is in het verhaal. Veel mensen ondervinden dat ze nu meer kunnen focussen op het creëren van waarde met leveranciers.

Er waren ook wel wat verrassingen. “Ik ben uiteraard niet zomaar aan dit verhaal begonnen; ik heb aanvankelijk veel tijd besteed met mensen uit alle lagen van de business bij FrieslandCampina en ik heb ook met een aantal kernleveranciers gesproken. Wat voor ons soms een onprettige verrassing was, was dat de leveranciers er niet klaar voor waren. Nochtans vroegen ze ook om een verbreding van de relatie en een professionalisering en ze hoopten er een verhoging van hun eigen efficiënties  mee te realiseren. Een aantal van hen hebben moeite om het programma aan hun kant om te zetten.” Ze moeten het eerst geloven na jaren van kostenonderhandelingen. Vertrouwen en capabilities moeten aan beide kanten opgebouwd worden.

Voor Jeroen was de overstap naar FrieslandCampina een grote stap, omdat het een echt productiebedrijf is en andere reflexen heeft dan een retailer of een service provider. “Ik merk wel dat de succesfactoren blijven: je team meekrijgen, dat is het allerbelangrijkste. Samenwerken met leveranciers werkt op dezelfde manier: zich openstellen voor de andere partij werkt ook heel positief voor de mogelijkheden tot waarde creatie.”

Jeroen VDB zal zijn visie op de rol van Procurement toelichten tijdens de Dag van Inkoop & Supply Chain in stream B - Futureproof

 

Keer terugknop