Coronavirus: antwoord op jouw meest gestelde vragen

(Bron: Vlaio)

  1. Kan de kmo-groeisubsidie ingezet worden om adviezen in te winnen naar aanleiding van eventuele gevolgen van het coronavirus?

De kmo-groeisubsidie ondersteunt kmo’s bij het verwerven van de ontbrekende strategische kennis die nodig is voor het realiseren van hun groeitraject bij een belangrijk kantelmoment. Die kennis in huis halen kan via een externe adviseur en/of het aanwerven van een strategisch profiel. Het verkennen van nieuwe markten of het herbekijken van de bevoorradingsketen ten gevolge van het corona-virus kan als ‘kantelpunt’ aanvaard worden. Meer info lees je hier. 

  1. Wat als mijn samenwerking met een (buitenlandse) partner door de omstandigheden niet kan plaatsvinden?

Je kan overwegen eens een maatwerkbedrijf onder de arm te nemen. In Vlaanderen alleen al bieden zij 40.000 helpende handen en zijn ze actief in zeer diverse sectoren, zoals verpakking van food en non food, assemblage, elektronica, metaal- en houtbewerking, textiel, farma… Maatwerkbedrijven kunnen zich flexibel opstellen en kunnen zo antwoord bieden op jouw vraag. Je kan hier zoeken naar een maatwerkbedrijf, of jouw specifieke vraag rechtstreeks mailen naar info@groepmaatwerk.be.

  1. Ik werk voor een voedingsbedrijf. Moet ik extra maatregelen nemen ten gevolge van het coronavirus?

Tot op heden is voeding niet geïdentificeerd als een bron of manier waarop het virus wordt overgedragen. Bovendien zijn coronavirussen niet erg resistent in de omgeving. Deze virussen worden snel geïnactiveerd als ze op oppervlakten terechtkomen. De kans dat een consument via voedsel besmet raakt met COVID-19 is op basis van de huidige kennis dan ook zeer onwaarschijnlijk en niet aangetoond.

  1. Wat te doen als een medewerker besmet is?

Bij vermoeden van besmetting met COVID-19, moet een medewerker thuis blijven en zo snel mogelijk een huisarts consulteren. De behandelende arts zal verder de nodige maatregelen nemen om de patiënt te verzorgen en zo nodig te isoleren, en zijn of haar thuis- en werkomgeving zo goed mogelijk te beschermen tegen verdere besmetting.

 

  1. Kan mijn bedrijf in quarantaine geplaatst worden als een medewerker besmet is geweest?

Collega’s die in contact geweest zijn met de besmette patiënt worden van nabij opgevolgd door de behandelende arts(en) volgens een welbepaalde procedure van het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid. De medische zorgverstrekkers zijn het best geplaatst om de ernst van de situatie goed te beoordelen en de nodige maatregelen te nemen. Een quarantaine is echter een drastische en vaak ook complexe maatregel, die in de praktijk niet snel genomen wordt. 

  1. Wat met een medewerker die terugkeert uit een land waar coronapatiënten gemeld zijn?

Medewerkers die terugkeren uit landen of regio's waar coronapatiënten zijn gemeld, kunnen gewoon weer aan het werk. Maar oplettendheid is geboden. Vertonen ze symptomen binnen de 14 dagen na terugkeer, moeten ze onmiddellijk thuis blijven, een huisarts bellen en hun reisgeschiedenis en symptomen vermelden. Ook hier zal de huisarts de situatie beoordelen en de gepaste maatregelen nemen.

  1. Mag ik mijn medewerkers nog laten reizen?

In sommige (delen van) landen gelden beperkende maatregelen omwille van het coronavirus. Je volgt best het reisadvies op van de FOD Buitenlandse Zaken. Deze reisadviezen worden voortdurend bijgewerkt om reizigers in staat te stellen de juiste beslissingen te nemen.

  • Reizen naar plaatsen waar het virus (nog) niet is, is veilig. 
  • Reizen naar risicogebieden, is niet verboden. Toch raden we je aan te bekijken of deze reis niet beter uitgesteld of geannuleerd wordt. In deze gebieden zijn ook veel faciliteiten gesloten en activiteiten afgelast. Maar de kans dat jouw medewerkers COVID-19 zouden oplopen, is beperkt.

Een dagelijkse update van risicogebieden binnen Europa vind je terug op de website van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC)

  1. Hoe ga ik om met meetings?

Voor vergaderingen waarbij (niet alle) werknemers fysiek aanwezig moeten zijn, kan gebruik gemaakt worden van conference-calls. Hiervoor zijn verschillende technologische tools voorhanden zoals bijvoorbeeld Skype of Google Hangouts. Met de gratis versie kan je met beide tools met maximaal 10 personen tegelijk videochatten. 

keer terug