Op welke maatregelen rond sociale bijdragen kan je beroep doen als zelfstandige tijdens het coronavirus?

(Bron: SBB)

Daalt jouw omzet of kan je je zelfstandige activiteit helemaal niet meer uitoefenen omwille van het coronavirus? Lees hier op welke maatregelen voor je sociale bijdragen je beroep kan doen.

Betalingsuitstel, overbruggingsrecht … het accountants- en advieskantoor SBB somt in dit artikel alle maatregelen voor je sociale bijdragen op.

Betalingsuitstel

Je kan betalingsuitstel vragen voor de voorlopige sociale bijdragen van de eerste twee kwartalen van 2020. Deze maatregel geldt niet voor reeds betaalde bijdragen of een eindafrekening. Je moet je aanvraag indienen vóór 31 maart 2020 voor het betalingsuitstel van het eerste kwartaal van 2020 en vóór 15 juni 2020, voor het betalingsuitstel van het tweede kwartaal van 2020. Je richt jouw aanvraag tot jouw sociaalverzekeringsfonds en vermeld hierbij volgende gegevens:

  • in het onderwerp van je e-mail: “Aanvraag betalingsuitstel coronavirus”;
  • je klantnummer (dit vind je terug op je afrekening);
  • je naam, voornaam en woonplaats;
  • je ondernemingsnummer;
  • de naam en zetel van je bedrijf.

Voeg ook stukken toe die aantonen dat je moeilijkheden ondervindt door het coronavirus zoals bijvoorbeeld een doktersattest, een bewijs van quarantaine, een bewijs van omzetdaling.

Je krijgt één jaar uitstel van betaling zodat je de bijdrage van het eerste kwartaal 2020 pas tegen 31 maart 2021 moet betaald hebben. De bijdrage van het tweede kwartaal 2020 moet tegen 30 juni 2021 betaald zijn.

Wat zijn de gevolgen voor jouw sociaal statuut? Tijdens het uitstel blijf je volledig in orde voor je sociaal statuut (kinderbijslag, ziekteverzekering, …) op voorwaarde dat je de bijdragen binnen de verlengde termijn betaalt. Betaal je niet binnen de verlengde termijn dan zal je ook verhogingen wegens laattijdige betaling verschuldigd zijn (3% kwartaalverhoging en 7% jaarverhoging) en worden onterecht genoten uitkeringen teruggevorderd. Indien je VAPZ betaalt is jouw VAPZ-premie voor 2020 ook niet fiscaal aftrekbaar.

Vermindering voorlopige sociale bijdragen

Als je kan aantonen dat jouw geschat beroepsinkomen ten gevolge van het coronavirus onder één van de wettelijke drempels ligt (bijvoorbeeld als gevolg van een omzetdaling) dan kan je vermindering van jouw voorlopige sociale bijdragen vragen.

Let wel op: als jouw definitief inkomen toch hoger zou zijn dan de gekozen drempel ben je verhogingen verschuldigd. Je kan deze vermijden door in de loop van dit jaar zelf nog voldoende bij te storten.

Als voorbeeld hieronder de drempels in hoofd- en bijberoep.

blog 3 foto 2

Ook andere categorieën van zelfstandigen kunnen hiervan profiteren.

Aanvraag tot vrijstelling van bijdragen

Wil je vrijstelling van sociale bijdragen aanvragen voor de eerste twee kwartalen van 2020, moet je wel wachten tot je de afrekening van het tweede kwartaal hebt gekregen. Een aanvraag voor toekomstige kwartalen is immers niet mogelijk.

Voor de aanvraag zelf kan je terecht op de portaalsite van de overheid of bij jouw sociaal verzekeringsfonds. Het formulier moet, samen met de nodige bewijsstukken, aangetekend verstuurd of binnengebracht worden bij het sociaal verzekeringsfonds. Het RSVZ zal jouw aanvraag vervolgens behandelen.

Overbruggingsrecht

Het is ook mogelijk dat je je zelfstandige activiteit moet onderbreken bijvoorbeeld omdat:

  • je zelf of jouw werknemers in quarantaine moeten;
  • de leveringen onderbroken worden;
  • er een afname van activiteit is waardoor het verderzetten van de activiteit verlieslatend wordt.

Ben je zelf ziek dan kan je arbeidsongeschiktheidsuitkeringen genieten. Ben je niet ziek dan kan je gebruik maken van het overbruggingsrecht. Dit betekent een gedwongen stopzetting van jouw activiteit door een gebeurtenis met een economische impact (het coronavirus). Momenteel moet je hiervoor jouw activiteit minstens één volledige maand onderbreken. De overheid onderzoekt momenteel wel of er toch een uitkering kan worden toegekend voor alle gedwongen stopzettingen die ten minste 7 dagen duren. De uitkering zou dan variëren tussen 25% en 100% van het bedrag van de maandelijkse uitkering, in functie van het aantal periodes van 7 opeenvolgende kalenderdagen dat je gedwongen wordt te onderbreken:

blog 3 foto 3

Deze regeling zou ingaan voor alle gedwongen onderbrekingen vanaf 1 maart 2020.

Om van het overbruggingsrecht te kunnen genieten, moet je voor het einde van het tweede kwartaal na de onderbreking of stopzetting een aanvraag indienen. Je kan het formulier opvragen bij jouw sociaal verzekeringsfonds. Je stuurt dit document aangetekend op of je brengt het binnen in één van hun kantoren, samen met de nodige bewijsstukken.

Over SBB

SBB is een Vlaams accountants- en advieskantoor met 30 vestigingen (zie hier voor een overzicht) en meer dan 20.000 cliënten uit alle sectoren. U kan bij SBB terecht voor vragen in verband met accountancy, fiscaliteit, milieu- en omgevingsadvies, zakelijk-juridisch advies, strategisch advies, successieplanning en startersadvies.

keer terug