Opleidingscyclus Inkoopmanagement - strategie en organisatie

Module 1: Vertaal de bedrijfsvisie naar jouw inkoopstrategie

Je verneemt hoe je de bedrijfsvisie kan vertalen naar doelstellingen voor jouw inkoopstrategie. Vervolgens analyseren we samen met jou alle interne en externe omgevingsfactoren die een rol spelen bij het uitstippelen van een inkoopstrategie.

Doelgroep
Dit opleidingsniveau richt zich tot inkoopprofessionals die op managementniveau actief zijn of actief willen worden.

PROGRAMMA

DAG 1
Voormiddag: Rolprofiel - Organisatieontwikkelingsmodel

 1. Bouwstenen van een organisatie
 2. Toelichting van de diverse bouwstenen en vertaalslag naar de cursusonderdelen

DAG 1
Namiddag: Van bedrijfs- naar inkoopstrategie

 1. De bedrijfsstrategie als uitgangspunt voor de inkoopstrategie:
 2. Visie op inkoop en doelstellingen
 3. Inkoopontwikkelingsstappen en modellen
  Self assessment toegepast op je eigen bedrijf en inkoopomgeving
 4. Bouwstenen voor de inkoopstrategie
 5. Board alignment van inkoop: hoe die bewerkstelligen

DAG 2
Voormiddag: Inkoopplan en category plannen

 1. Inkoopscan als basis voor je inkoopplan
  IMS model: Intern, Markt, Supply Chain
  Spend en opportunity analyse
  Maturiteits- en kwalitatieve analyse
 2. Het inkoopplan en de onderliggende category plannen

DAG 2
Namiddag: Kost, waarde en risico management

 1. Kijken naar kosten in de keten
 2. Value chain denken
  Voorbeelden en Case
 3. CSR/MVO
 4. Risico management vanuit inkoop
  Voorbeelden en Case
Schrijf in

Terug naar de cyclus