Opleidingscyclus Inkoopmanagement - strategie en organisatie

Module 3: Inkooporganisatie & Talent Development

Om de doelstellingen van de inkoopstrategie te kunnen verwezenlijken moet je een goed gestructureerde inkooporganisatie uitbouwen, die aansluit bij de noden van het bedrijf. Structuur ontwerpen betekent beslissen wie waarvoor verantwoordelijk is en dus ook wie daarbij wat moet kunnen. De selectie van de juiste profielen en vorming van de inkopers vormen daarbij een belangrijk aspect.

Doelgroep

Dit opleidingsniveau richt zich tot inkoopprofessionals die op managementniveau actief zijn of actief willen worden.

PROGRAMMA

DAG 1
Inkooporganisatie en competence development
Link procurement processen en organisatievorm

 • Link tussen de 3 proceslevels operationeel, tactisch, strategisch en
  organisatiemodel
 • Organisatievorm in relatie tot inkoopmaturiteit: groeipad
 • Organisatie best practices voor directe, indirecte en capex inkoop
 • Synergie in inkoop: centraal, coördinatie, center-led, federaal of decentraal?
 • Cross functionele inkooporganisatie: link met de overige bedrijfsfuncties
 • Target operating model voor procurement
 • Vast versus flex in functie van scope en intensiteit procurement categorie
  expertise

Organisatie case: Flexco
Business case organisatie blueprint en opties

Procurement functies en competence management

 • Van organisatiemodel naar jobprofielen
 • Jobprofielen en competenties
 • Hard en soft competences voor inkoop
 • Assessments
 • Competence development

DAG 2
Functies en competences: case delta
Functie en competentie blueprint voor concreet organisatievraagstuk

 • Team management, leadership en cultuur
 • De procurement manager als team leader
 • Wat is procurement leadership
 • Voorbeelden van succesvol procurement leadership
 • Groeistappen van teams
 • De cultuur van het team: interne en externe impact
 • Team building en management

Talent en people management

 • Procurement talent management
 • Groeifuncties en continuïteit
 • People management: pillars

Synthese inkoopstrategie en management

 • Van bedrijfsstrategie naar inkoopstrategie
 • Processen en organisatiekeuze
 • Impact inkoopstrategie op organisatiekeuze
 • Hoe ermee aan de slag gaan binnen je eigen organisatie

Q&A
Eigen topics en vragen van de cursisten

Schrijf in

Terug naar de cyclus