Masterclass Circulair Aankopen

Circulair inkopen kent vele vormen. In de meest pure zin is het een manier van inkopen waarbij, reeds van bij het design van een product, wordt gezocht naar mogelijkheden om enerzijds optimaal de levenscyclus van het product en zijn onderdelen te verlengen en anderzijds een maximaal gedeelte van de grondstoffen te recupereren en opnieuw in de productie te brengen. Er zijn verschillende aankoopmethodes om de circulaire economie te realiseren, maar ze vergen allemaal een nieuwe mindset en een holistische benadering van het inkoopproces.

De circulaire economie wordt beschouwd als de economie van de toekomst, vooral ook voor Europa. Grondstoffen worden steeds schaarser en zijn meestal in handen van andere economische grootmachten. Als we deze grondstoffen optimaal kunnen recuperen en hergebruiken en de levenscyclus van producten verlengen, maken we onze economie minder afhankelijk en besparen we ook kosten omdat we minder moeten inkopen. Naast deze economische voordelen is er ook het duurzaamheidsaspect: minder uitputting van natuurlijke grondstoffen, minder productie, minder energie, minder transport, minder afval.

Doelgroep
Deze opleiding richt zich tot inkopers die zich willen verdiepen in mogelijkheden en methodes om ook voor hun bedrijf of organisatie circulair in te kopen.

PROGRAMMA

Dag 1 – START MET CIRCULAIR INKOPEN
1 – Wat is circulair inkopen?

 • Is de circulaire economie de economie van de toekomst?
 • Trends en uitdagingen voor inkopers
 • Waarom starten met circulair inkopen?
 • Definities, scope en internationale kaders

2 – Hoe starten met een circulair inkoopproject?

 • De gewenste impact: Wat wil jouw organisatie bereiken?
 • De beste keuze: Kiezen van een pilootproject/welke strategieën van circulair inkopen ?
 • De eerste stap: Hoe start je met circulair inkopen?
 • Het inkoopproces: Stap voor stap creëren van circulaire impact
 • Workshop - scenario vergelijken om te komen tot een ideale pilootcase
 • Inspiratie door gastsprekers

DAG 2 - De TOOLBOX van de circulaire inkoper
1 – Het vertalen van circulaire ambities in je inkoopproject

 • Circulair inkopen: een strategisch kader
 • Het bepalen van de business case: kosten doorheen de levenscyclus (TCO en LCC)
 • Hoe schrijf je een circulair bestek?
 • Circulaire labels en certificaten

2 – 10x sneller door inspiratie en dialoog

 • Best practices in Vlaanderen en EU
 • Stel je vragen en uitdagingen aan experten en pioniers!
Deze opleiding staat gepland in het voorjaar 2021 – data ntb