VIB verkiest nieuwe voorzitter !

 

Tijdens de algemene vergadering vorige week hebben de werkende leden van VIB met eenparigheid van stemmen Marc Slegers tot nieuwe voorzitter verkozen.

Marc heeft over de jaren zijn strepen verdiend in procurement en supply chain zowel  bij familiale als bij internationale bedrijven.

"Mijn ervaring binnen zowel familiebedrijven (Griffith Laboratories, Reynaers Aluminium en nu Cegeka) alsook beursgenoteerde bedrijven (Telenet en Liberty Global) is waardevol om de problematiek van onze leden te begrijpen. Mijn internationale achtergrond in zowel de US als China en Europa helpen ook om de mondiale impact op ons grondgebied goed te kunnen inschatten," aldus Marc.

In gezamenlijk overleg werd overeengekomen dat de huidige voorzitter Jos Marinus voorzitter blijft tot eind 2020 , zodat Mark als President Elect een aantal maanden kan  meedraaien en zich kan inwerken.

We wensen Marc alvast veel succes toe om VIB verder uit te bouwen !!

marc slegers 2