JURIDISCHE ASPECTEN VAN HET INKOOPCONTRACT

Datum en tijdstip:
2020-03-10T09:00:00 2020-03-24T17:00:00
Locatie:
BluePoint Antwerpen
Adres:
Filip Williotstraat 9
2600 Berchem
Aanmeldperiode:

Het doel van deze opleiding is om jouw juridisch bewustzijn als inkoper aan te scherpen en je basiskennis mee te geven van juridische aandachtspunten die belangrijk zijn voor inkopers. De inhoud van de cursus is uiteraard juridisch, maar er wordt dicht aangesloten bij de praktijk. Als deelnemer mag je op elk ogenblik vragen stellen en ervaringen delen, die dan in de groep juridisch worden geanalyseerd en besproken.

Doelgroep

Deze opleiding richt zich tot inkopers die nog geen juridische basiskennis hebben, en tot iedereen binnen het bedrijf die regelmatig contracten afsluit met leveranciers.

Programma
Dag 1 en 2

 1. Inleiding
  - Wat is recht?
  - Het verschil tussen resultaatsverbintenissen en middelenverbintenissen
  - Aanvullend en dwingend recht
  - Het verschil tussen koop en aanneming
  - Het juridisch kader van overeenkomstenrecht

 2. Hoe komen overeenkomsten tot stand?
  - Aanbod en aanvaarding
  - De verschillende contractdocumenten
  - Conflicten tussen aankoopvoorwaarden en verkoopvoorwaarden
  - Tegenstelbaarheid van factuurvoorwaarden
  - Handtekeningsbevoegdheden en schijnvertegenwoordiging
  - Het bewijsrecht en specifieke kwesties zoals de aanvaarding door stilzwijgen, en de wijze waarop contracten worden geïnterpreteerd
  - De verschillende fasen in de totstandkoming van de overeenkomst
  - De factuur, de gevolgen van aanvaarding, de noodzaak van protest en het belang van de ingebrekestelling

 3. Uitvoering van overeenkomsten
  - Hoe moeten overeenkomsten uitgevoerd worden
  - Exceptie van niet-uitvoering
  - Contractuele aansprakelijkheid en de rol van overmacht
  - Het onderscheid tussen strafbedingen, schadebedingen en de "clause de dédit"

 4. Types overeenkomsten
  - De koop/verkoop overeenkomst
  - De aanneming overeenkomst
  - Nationale koop
  - Het Weens Koopverdrag

Dag 3

De derde dag wordt ingevuld in overleg met de deelnemers. Een aantal concrete vragen worden behandeld, zaken waarin het is mis gegaan. De deelnemers zoeken argumenten en kijken hoe de problemen hadden kunnen vermeden worden door de juiste bepalingen in te lassen of de juiste stappen te zetten. Er kan ook aandacht worden besteed aan aankoopvoorwaarden en opmerkingen van een leverancier, die het met die voorwaarden niet eens is, of uitleg worden gevraagd over gangbare clausules waarvan de juridische draagwijdte onvoldoende duidelijk is.

414629-PD6SKX-817