BPCA 4 - BRUSSEL CIRCULAIRE STAD IN ONTWIKKELING

Datum en tijdstip:
2019-10-15T10:00:00 2019-10-15T16:00:00
Locatie:
Tour & Taxis
Adres:


Aanmeldperiode:

Inleiding

Een bouwproject draait nooit enkel rond een solitair gebouw, maar ook rond de omgeving, eventuele gebiedsontwikkeling, stakeholders,... en de volledige visie die daarrond gevormd wordt. Wanneer we praten over een bouwproject met circulaire ambities wordt die omgeving nog belangrijker, bovendien is de locatie van het project misschien wel in een stad die evolueert naar een “slimme stad”? In een slimme stad zijn verschillende projecten veel meer met elkaar verbonden, fysiek, maar ook op een niet-fysieke manier: digitalisering speelt meer en meer een grote rol in communicatie, bij uitvoering,... Verbondenheid en nabijheid zijn belangrijk voor uitwisseling van materialen, wisselwerking tussen functies door bijvoorbeeld deelsystemen,... Verdichting, mobiliteit en bereikbaarheid zijn hierbij kernfactoren, samen met de sociale dimensie binnen circulair bouwen/de circulaire stad: het stimuleren van een lokale en sociale economie.

Gezien het groeiende belang van deze thema’s organiseert Bopro in samenwerking met VIB en CSR-Campus een bezoekdag aan Brussel: welke circulaire ontwikkelingen zijn reeds gerealiseerd in Brussel, wat is lopende en wat staat er gepland in de toekomst? We bezoeken twee locaties: in de voormiddag bezoeken we Tour & Taxis, een site met hoge ambities qua duurzaamheid en circulariteit. In de namiddag gaan we op bezoek bij Ferme Abattoir, de grootste stadsboerderij van Europa, gelegen op de daken van Foodmet.

Programma

10.00u
Tour & Taxis (Extensa)
  • Inleiding: stand van zaken circulaire economie in Brussel (Wendy Boswell, Leefmilieu Brussel)
  • rondleiding op de site met verdere uitleg in verband met de ontwikkelingen op de site en toekomstvisie voor de site (Peter De Durpel, Extensa)
  • Bezoek aan de Gare Maritime, de herontwikkeling van een van de grootste stations van Europa. Het complex wordt een overdekte mini-stad op de Tour & Taxis site waar kantoren, shopping, eet- en drinkgelegenheden,... elkaar zullen afwisselen. De Gare Maritime is een project waar circulariteit een grote toepassing kent door onder andere hergebruik van de oude overkapping en het werken met grote modulaire inbouwvolumes. (Loic Nys-Taymans, Bopro)
13.00u
Lunch @ Ferme Abattoir
  • Duurzame lunch
  • Netwerkmoment
14.00u Ferme Abattoir (BIGH)
  • Inleiding: de Ferme Abattoir is een perfect voorbeeld van lokale en ecologische voedselproductie in de stad, ontwikkeld door BIGH. Op de daken van de Foodmet in Brussel voorzien zij plantages buiten en in serres, en combineren dit met een aquaponisch systeem. Vis- en plantenkweek en zuivering van water zijn in balans door het gebruik van biologische filters en hergebruik van de natuurlijke meststoffen die de vissen produceren. (Steven Beckers, Mathias De Vos, BIGH)
  • Rondleiding in Ferme Abattoir
16.00u Slot