Deze opleiding behandelt alle aspecten van het uitbouwen van een lenige en kwaliteitsvolle supply chain. Daarbij worden de basisconcepten van het lean-denken* in een praktisch bruikbaar concept gegoten.

*Lean is een methode voor het verbeteren van efficiëntie en het elimineren van verspillingen in de totale keten van de waardecreatie. In lean worden meer dan 150 tools gebruikt maar vooral de betrokkenheid van de medewerkers bij de dagelijkse uitvoering van de taken is een fundamenteel kenmerk dat heel dikwijls geoptimaliseerd kan worden.

Na deze opleiding heb je inzicht in de keuzeparameters voor de uitwerking en/of verbetering van een supply chain. Je kent de verschillende trade offs op de diverse domeinen binnen supply chain. Je kan de kosten en hun impact op de supply chain definiëren en toepassen. Je kent de verschillende deelelementen van supply chain en kent de invloedsfactoren voor optimale integrale werking. En je kan deze toepassen. Je kent verschillende praktische lean tools en kan deze toepassen.

De opleiding wordt ondersteund door een E-traject. Naast de klassikale sessies worden basisconcepten ingestudeerd via E-learning. Gedurende het hele traject wordt het Zelco E-platform ter beschikking gesteld.

Doelgroep

De opleiding richt zich naar logistieke geïnteresseerden die bezig zijn met de totale supply chain van grondstof tot klant, die in het magazijnbeheer, het voorraadbeheer of het productiemanagement willen bijdragen tot het realiseren van vernieuwende concepten om de klantentevredenheid en de kost optimaal te laten evolueren.

Programma

Sessie 1: Integratie en Supply Chain management

 • Klantenservice als vertrekpunt
 • Total cost management en lean accounting
 • Stuurcapaciteit en reactiviteit als kern
 • Lean als state of mind introduceren
 • Lean principes binnen supply chain management
 • Push en pull organisatie
 • Lean house

Sessie 2: Design Distributienetwerk en voorraadbeheer

 • Distributienetwerkanalyse
 • Waar voorraad beheren
 • Multi level inventory technieken
 • Trade off tussen klantenservice en transport en voorraadkost
 • Strategisch voorraadbeheer

Sessie 3: Design productieproces en magazijnmanagement

 • Lean concepten binnen productie en magazijn
 • Dynamische prioriteitenbeheer
 • Reactiviteit verhogen
 • Pull technieken
 • Lean integratie ERP / WMS en best of breed solutions
 • Trade off kosten en service binnen productie en magazijn

Sessie 4: Lean organisatie en Case study

 • De weg naar lean organisatie
 • Fundament betrokkenheid realiseren
 • Brown paper methodologie
 • Stroomlijning met value stream mapping