ANALYSE & OPTIMALISATIE VAN LOGISTIEKE STROMEN

Datum en tijdstip:
2019-03-14T09:00:00 2019-03-14T17:00:00
Locatie:
CSR Campus, Gent
Adres:
Merelbekestationplein 10
9050 Gent
Aanmeldperiode:
2018-07-11T00:00:00 2019-03-14T00:00:00

Steeds meer bedrijven staan onder zware druk om hun transportkosten onder controle te houden en hun logistiek netwerk continu te verbeteren. Dat kan op 3 niveaus:

  • Operationeel niveau: netwerkvisualisatie, transportoptimalisatie, procesefficiëntie, KPI dashboards, forecasting, CO2-berekening, etc.
  • Tactisch niveau: in kaart brengen en optimaliseren van transport spend, benchmarking/tendering/selectie van logistieke partners, transportaankoop, modal shift, etc.
  • Strategisch niveau: netwerkdesign, simulatie, what if-analyse, capaciteitsberekening, synergieberekening bij fusies & acquisities (M&A), horizontale samenwerking, etc.  

Tijdens deze opleiding maak je kennis met een aantal strategieën om transportstromen te optimaliseren, waarbij je kijkt naar alle mogelijke transportmodi met hun specifieke eigenschappen. Dat gebeurt met veel aandacht voor de nieuwe mogelijkheden die geavanceerde data-analyse en netwerksimulatie met zich meebrengen.

Doelgroep:

Logistiek managers, supply chain managers, logistiek/business analisten, transportmanagers, aankopers, consultants, ondernemers, groeibedrijven, etc.

Programma (voorlopig)

1. Inleiding: waarom logistieke stromen analyseren? Wat is de toegevoegde waarde van (big) data analytics? Welke tools en software bestaan er?
2. Optimalisatie van Wegtransport: verladers case study over het in kaart brengen van Europese road stromen, modelleren van as-is kosten, opstellen van een tender (RFI/RFQ), integreren van de tenderfeedback in het netwerkmodel, selectie van de optimale mix van transportaanbieders. Welke lessen kunnen we trekken als je dit soort oefening zelf wil opstarten?
3. Optimalisatie van een Europees netwerk: in kaart brengen van een as-is Europees netwerk met productie- en distributielocaties. Opstellen van een kostenmodel voor transport en warehousing. Center of gravity-analyse. Berekenen van een to-be netwerk met optimale beladingsgraad, transportkost en customer service. Welke lessen zijn er te trekken als je dit soort oefening zelf wil opstarten?
4. Optimalisatie van Zeevracht: de voorbije jaren is er heel wat veranderd op het vlak van (container)zeevracht: een grote consolidatiegolf en een faillissement van een grote speler. Welke partijen spelen er nog mee? Op welke termijn bepaal ik mijn vrachten, lange termijn of spot? Welke online tools en software (bv. Xeneta) zijn er beschikbaar?
5. Opzetten van een binnenvaart-connectie: Aan de hand van een concrete case brengen we in kaart met welke factoren en partijen je rekenening dient te houden bij het opzetten van een binnenvaart connectie (container). Wat zijn de voorwaarden en waar liggen de uitdagingen?
6. Road-to-rail case: nog te bepalen.
7. Integratie van 2 netwerken in het kader van M&A: steeds meer logistieke managers krijgen, tegen wil en dank, te maken met een situtatie waarbij ze een ander logistiek netwerk moeten overnemen en integreren, ofwel zelf onderdeel moeten worden van een grotere overnemer. De uitdaging is telkens om zo snel mogelijk de mogelijke synergieën in kaart te brengen en te realiseren voor de aandeelhouders. Een enorm uitdagende oefening, met heel wat harde enzachte gevoeligheden, die we illustreren aan de hand van een reële case.
8. Bundelen van stromen/horizontal collaboration case: bedrijven die op zoek moeten naar continue logistieke optimalisatie krijgen vroeg of laat te maken met het concept van horizontale samenwerking (bundelen van transportstromen). Aan de hand van een concrete case leggen we uit welke best practices en processen daarbij kunnen helpen, hoe de partner matchmaking en synergieberekening in hun werk gaan, wat de rol is van de transporteur en de neutral trustee, en hoe de implementatie van een community concreet in zijn werk gaat.
9. Lessons learnt/conclusies/Q&A

Analyse en optimalisatie van logistieke stromen