SOCIALE REGELGEVING VOOR INKOOP/UITBESTEDEN VAN TRANSPORT

Datum en tijdstip:
2019-01-31T13:30:00 2019-01-31T17:00:00
Locatie:
CSR Campus, Gent
Adres:
Merelbekestationplein 10
9050 Gent
Aanmeldperiode:
2018-06-25T00:00:00 2019-01-31T00:00:00

Ken je de risico’s die je loopt als opdrachtgever/verlader bij het inkopen en uitbesteden van transport? 

 • Wist je dat je als opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk wordt gesteld als jouw transporteur niet in orde is met de sociale wetgeving, of zich niet houdt aan de Europese regels inzake cabotage?
 • Wist je dat je beschouwd wordt als werkgever van externe chauffeurs, zodra je zelf rechtstreeks opdrachten geeft, en je dus valt onder de toepasbaarheid van de RSZ-regels?

Jouw aansprakelijkheid als verlader/opdrachtgever

De Sociale Inspectie controleert doelgericht op buitenlandse ondernemingen die zich niet houden aan de Belgische arbeidsvoorwaarden, en op omzeiling van de voorschriften inzake cabotage. Als inkoper/opdrachtgever word je hoofdelijk aansprakelijk gesteld als je onderaannemer niet in orde is met de regelgeving. Dus grondig controleren is de boodschap.

Doelgroep

Deze opleidingscyclus is bedoeld voor inkopers van transport, inkoopmanagers en transportmanagers van verladende bedrijven en logistieke service providers.

Programma

 1. Transport en contractwetgeving
 • Rechten en verplichtingen van de betrokken partijen
 • Rol en juridische situatie van tussenpersonen
 • Contracten/opzegtermijnen
 • Afdwingbaarheid van diverse types van contracten
 • Afwikkeling van schadeclaims
 • Beperking van aansprakelijkheid
 • Verhaal bij wanprestaties
 • Standaardclausules in een goed contract
 1. Transport & Sociaal recht
 • Toepasselijk recht in een internationale transportcontext en mogelijke valkuilen
 • Europese regelgeving in verband met cabotage
 • Werken met (buitenlandse) onderaannemers - risico's en
 • aansprakelijkheidHoofdelijke aansprakelijkheid: sociaal/fiscaal
 • Inhoudings- en doorstortingsplicht: sociaal/fiscaal
 • Bijzondere aandachtspunten
 • Detachering - Limosa aangifte
 • Arbeidsrecht - sociale zekerheidUitzendarbeid - schijnzelfstandigheid
Klik hier voor de volledige cyclus Aankopen van Transport