Specialisaties

Aankopen van Diensten
Aankopen van Energie in een volatiele markt
Inkopen voor HR - Inhuren van Tijdelijk Talent
Aankopen van Transport
  • Marktanalyse en Aankoopstrategie voor
    Transport
  • Sociale regelgeving en aansprakelijkheid
  • Wegtransport (city distribution, small
    packages, etc)
  • Binnenvaart en SSS - Zeetransport
  • Treintransport en Luchtvracht 


Duurzaam inkopen

Masterclass Duurzaam inkopen
CO2 management voor inkopers
Managen van impact en performantie

English training courses

Procurement leadership programme
Operational Procurement
Tactical Procurement - sourcing, cost & supplier management
Effective Negotiation Techniques
Strategic Negotiations with key suppliers

Extra skills

Skills die morgen het verschil maken
Strategisch onderhandelen met kernleveranciers en stakeholders