Wat is VIB?

VIB is een onafhankelijke netwerkorganisatie voor inkoop, logistiek en supply chain professionals, opgericht in 1981. VIB biedt je de gelegenheid om je netwerk uit te bouwen met collega’s uit hetzelfde vakgebied, en kennis en ervaringen te delen. De opleidingen en seminars van VIB helpen je om je vakkennis uit te breiden en op de hoogte te blijven van de nieuwste trends. Via de organisatie van Award-uitreikingen stimuleert VIB investeringen in inkoop- en/of supply chain projecten, en zorgt het voor meer bewustwording over de belangrijke rol van deze functies.

 

Visie & Missie

Inkoop en supply chain management worden drivers voor innovatie, groei en efficiëntie van de bedrijfsvoering. VIB wil deze functies ondersteunen in hun groei naar volwaardige business partners binnen hun organisatie.

Wat doen we om onze doelstellingen te bereiken?

NETWERKEN
Tijdens VIB activiteiten vind je volop gelegenheid om contacten te leggen met inkopers en logistiekers van verschillende bedrijven. Op die manier kan je ervaringen en kennis uitwisselen en/of samenwerkingen tot stand brengen.

LUISTEREN
Via werkgroepen en regionale besturen hoort VIB wat er leeft bij onze leden en cursisten.

OPLEIDEN
Je vindt bij VIB een breed aanbod van professionele opleidingen, dat continu up-to-date wordt gehouden en aangepast aan jouw veranderende opleidingsbehoeften.

INFORMEREN
Via seminars, ledenactiviteiten en interactieve workshops houdt VIB je op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied – maar ook via onze website en sociale media delen we deze kennis.

SAMENWERKEN
VIB werkt samen met diverse partners, zowel voor de inhoud van onze opleidingen, als voor de organisatie van activiteiten en events. Ideaal om je netwerk uit te breiden ook buiten je vakgebied.

ONDERSTEUNEN
Je kan bij VIB terecht met je professionele vragen. Als de actieve leden je niet zelf kunnen helpen, brengen ze je in contact met personen die dat wel kunnen.

PROMOTEN
VIB streeft ernaar het vakgebied beter bekend en erkend te maken bij het topmanagement van bedrijven, andere business functies, en ook in universiteiten en hogescholen.

 

Internationale lidmaatschappen

VIB is lid van verschillende internationale federaties die het vakgebied wereldwijd verenigen. Dit garandeert de kwaliteit van onze informatie.

ELAlogo[2]          Klik om een afbeelding te selecteren uit de multimedia database