Soft skills voor inkopers: communicatie met impact

Datum en tijdstip:
2018-06-27T00:00:00 2018-06-28T00:00:00
Locatie:
Hotel Essenza
Adres:
Essendries 2
2870 Puurs
Aanmeldperiode:

Specifiek voor inkopers

Het grote verschil tussen deze workshop en andere trainingen over communicatie en soft skills, is dat je hier werkt vanuit situaties die specifiek zijn voor inkoop. Praktijkvoorbeelden, oefeningen en rollenspellen zijn gebaseerd op real-life ervaringen waarmee je als inkoper regelmatig te maken krijgt. De tips en handvatten die je aangereikt krijgt zijn dan ook direct bruikbaar in jouw dagelijkse praktijk.

Inzicht en communicatie

Als inkoopprofessional wordt van jou verwacht dat je dingen gedaan krijgt of oplossingen bedenkt voor moeilijke situaties. Hierbij kom je met tal van anderen in contact: interne klanten, directie, leveranciers, consultants, … Effectieve communicatie en begrip voor de verwachtingen en reacties van anderen zijn hierbij essentieel.

Deze workshop reikt je handvatten aan om jouw eigen en andermans menselijk gedrag beter te begrijpen. De training leert je hoe jouw gedrag overkomt bij anderen, waarom mensen op verschillende manieren gemotiveerd worden, geeft je inzicht in de behoeftes van anderen en hoe zij deze uiten via hun gedrag, en geeft tips voor een betere samenwerking en communicatie.

Doelgroep

Deze workshop is gericht aan alle inkoopprofessionals die zich nieuwe skills willen eigen maken, die morgen het verschil zullen maken.

DISC Self assessment

In voorbereiding van de workshop legt elke deelnemer een persoonlijk DISC Online assessment afleggen. Dit persoonlijkheidsprofiel wordt als leidraad gebruikt tijdens de workshop. Je krijgt dit DISC rapport ook mee naar huis. De waarde van dit online assessment is 100 euro (is inbegrepen in de prijs van de opleiding).

Programma dag 1

 1. Inleidende begrippen
  - Belang van soft skills voor inkopers
  - Waardoor worden mensen positief gemotiveerd en wat werkt demotiverend?
  - Hoe kan je wederzijds vertrouwen bevorderen?
  - Wat is de relatie tussen gedrag en persoonlijkheid?
   
 2. Kenmerken van menselijk gedrag
  - Basispijlers van menselijk gedrag en wat eruit leren
  - DISC: maakt gedrags- en communicatiepatronen zichtbaar
  - 4 gedragsstijlen – Dynamisch/Inspirerend/Correct/Stabiel
  - Elke stijl heeft sterke en zwakke kanten
  - Inleiding self assessment
   
 3. Mijn gedragsstijl
  - Interpretatie en bespreking van het self assessment
  - Publieke stijl, persoonlijkheid en zelfperceptie
  - Leer je eigen stijl herkennen, en analyseer je sterke en zwakke kanten
  - Hoe kan je jouw benadering en communicatie afstemmen op je gesprekspartner
   
 4. Ik en de ander: van comfortzone naar groeizone
  - Handvatten om de brug te kunnen slaan naar de ander
  - Anderen inschatten
  - Aansluiting maken met de wederzijdse communicatiebehoeften
  - Hoe stijlen met elkaar aansluiten in de praktijk
  - Toepassing werken aan sterkere verstandhouding – persoonlijk actieplan

Programma dag 2

 1. Stakeholders
  - Wie zijn mijn (interne) stakeholders
  - Wat is mijn belang in onze samenwerking? Wat is het belang van de ander?
  - Het opmaken van een eigen stakeholdermap
  - Hoe kunnen we Inkoop beter verkopen?
  - Je taal afstemmen op die van Finance/je leidinggevende/andere stakeholder

 2. Omgaan met weerstand en beïnvloeden
  - Soorten weerstand, elk met een verschillende aanpak
  - Hoe kan je weerstand ombuigen?
  - Verschillende beïnvloedingsstijlen
  - Beïnvloedingsstijlen
  - Communicatietechnieken

 3. Project en change management
  - Welke stappen te nemen?
  - Verschillende pijlers te managen
  - Tools

 4. Effectief communiceren
  - Effectief communiceren
  - Het juiste kanaal
  - Communicatieplanning
  - Met wie, waarover, wanneer, frequentie, medium
  - Eigen actieplan

In samenwerking met SOLVINT150px.JPG