Opleidingscyclus Strategisch inkopen

Het 3e niveau van de algemene VIB-inkoopopleidingen behandelt de strategische inkoopprocessen. De samenwerking met leveranciers wordt geoptimaliseerd, tot zelfs op het niveau van supplier enabled innovation. Door market intelligence bereik je een betere kennis van de markt en kunnen risico’s in de supply chain beperkt worden. Intern wordt procurement een business partner, met een focus op waarde creatie, stakeholder management en een optimalisatie van cost en cash.

Doelgroep

Dit opleidingsniveau richt zich tot ervaren inkopers en inkoopmanagers, die een volgende stap willen zetten in inkoopmaturiteit, die vanuit inkoop willen meewerken aan waardecreatie en die hun relaties met leveranciers en met interne stakeholders willen uitdiepen en maximaliseren.

PROGRAMMA

De opleidingscyclus Strategisch Inkopen bestaat uit 3 modules:

- Module 1: Strategisch Category Management
- Module 2: Price, Cost & Cash management
- Module 3: Strategisch Onderhandelen met Kernleveranciers en Stakeholders

Je kan je inschrijven voor de volledige cyclus (3 modules) of je kan de modules ook apart volgen.

Leerdoelen
Na het volgen van deze opleidingsmodules kan je:

  • Een categoriestrategie uitwerken en omzetten in een actieplan
  • Kernleveranciers activeren om samen maximale toegevoegde waarde te leveren
  • Een stakeholder plan maken voor meer business engagement
  • Als inkoper een rol opnemen als business partner
  • Een logic tree analyse maken in lijn met value chain mapping
  • Kostenspecificaties herformuleren en optimaliseren
  • Via cash management extra waarde creëren voor je bedrijf
  • Risk management en inkoopbeslissingen maken op basis van market intelligence
  • Innovatie initiëren in samenwerking met suppliers

 

Schrijf in