Opleidingscyclus Inkoopmanagement - strategie en organisatie

Het managementniveau van de algemene VIB-inkoopopleidingen behandelt het strategische inkoopproces, waarbij je vanuit inkoop een strategie leert ontwikkelen, in lijn met de bedrijfsvisie,
rekening houdend met alle interne en bedrijfsexterne omgevingsfactoren. Vervolgens leer je hoe je een organisatie op poten zet om die strategie te kunnen verwezenlijken.

Doelgroep
Dit opleidingsniveau richt zich tot inkoopprofessionals die op managementniveau actief zijn of actief willen worden; inkoopmanagers, procurement en purchasing managers, category managers, commodity managers, sourcing managers, enz. die op een gestructureerde manier een inkoopstrategie en organisatie willen uitbouwen. En tot senior buyers en strategic buyers, met een ruime ervaring, die willen doorgroeien naar het strategische en management niveau.

Opleidingsmodules
De opleidingscyclus Inkoopmanagement - Strategie en Organisatie bestaat uit 3 modules:
Module 1: Vertaal de bedrijfsvisie naar jouw inkoopstrategie
Module 2: Optimalisatie Inkoopprocessen & Digitalisering
Module 3: Inkooporganisatie & Talent Development

Je kan je inschrijven voor de volledige cyclus (3 modules) of je kan de modules ook apart volgen.

Leerdoelen
Na het volgen van deze opleidingsmodules kan je:

  • De bedrijfsstrategie vertalen naar inkoopacties
  • Inzicht verwerven in de behoefte van interne klanten
  • Partnerships met strategische leveranciers uitbouwen
  • De acceptatiegraad en resultaten van inkoopacties verhogen
  • Doorgroeien naar (strategisch) inkoopmanagement

 

Schrijf in