Team

Chris Meyer
Marketing & Project Manager

T.: +32 (0)3 286 80 92
E.: chris.meyer@bevib.be

Stijn Declerck
Marketing- en Communicatiemedewerker Logistiek en Ledenwerking

T.: +32 (0)3 286 80 93
E.: stijn.declerck@bevib.be

Eva Van Camp
Marketing- en Communicatiemedewerker Inkoop

T. +32 (0)3 286 80 96
E.: eva.vancamp@bevib.be

Kelly Van Cotthem
Medewerker Administratie en Boekhouding

T.: +32 (0)3 286 80 90
E.: kelly.vancotthem@bevib.be